Ремонт на електроуреди през първата неделя на август

Ремонт на електроуреди през първата неделя на август.